Потенціал естетико-художньої пошуковості: культуротворча модель Мішеля Уельбека

Olena Onishchenko Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ. ORCID ID 0000-0002-7118-3276 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.34-41 Ключові слова: літературна творчість, засоби естетико-художньої виразності, пошуковість, прийом «нашарування», елітаризм, експеримент, «тривіальність–нетривіальність», пастіш, імітація. Анотація. У статті реконструйовано творчий шлях Мішеля Уельбека – відомого французького письменника, есеїста та кінорежисера, котрий як прозаїк назагал відомий від…Continue reading Потенціал естетико-художньої пошуковості: культуротворча модель Мішеля Уельбека

Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму

УДК 7.037 Olena Onishchenko Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ. ORCID 0000-0002-7118-3276 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-16-2019-2.54-62 Ключові слова: авангардизм, дадаїзм, сюрреалізм, політико-ідеологічний фактор, естетика. Анотація. У статті сконцентровано увагу на історії розвитку та утвердження на європейських культурних теренах дадаїзму — впливового художнього напряму, який стояв біля джерел авангарду. Спираючись на хронологічний…Continue reading Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму