Новітні підходи до трактування фортепіано в камерно-ансамблевій творчості В. Сильвестрова (на прикладі циклу «Драма» для скрипки, віолончелі та фортепіано)

УДК 78.071.1:785.7.01:[780.614.331:780.614.334:780.616.432](092) Ievgeniia Golovan Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми. ORCID ID 0000-0002-8112-8131 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.107-114 Ключові слова: авангардні тенденції другої половини ХХ століття, камерний ансамбль, підготовлене фортепіано, творчість В. Сильвестрова, виконавські прийоми, інструментальний театр. Анотація. Розглянуто комплекс проблем, пов’язаних із новітнім трактуванням фортепіано в другій половині ХХ століття, застосуванням неспецифічних прийомів гри на інструменті та особливостей його…Continue reading Новітні підходи до трактування фортепіано в камерно-ансамблевій творчості В. Сильвестрова (на прикладі циклу «Драма» для скрипки, віолончелі та фортепіано)