Використання елементів декоративного мистецтва в роботах українських дизайнерів

УДК 7.012-051:745,749 (477)

Alla Osadcha

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

ORCID 0000-0001-5153-8028

Olesia Pilhuk

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

ORCID 0000-0003-4452-7149

Valentyna Bystriakova

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

ORCID 0000-0002-8090-6990

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.177-184

Ключові слова: декоративне мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, культура, предметне середовище, ергономіка.

Анотація. У статті надано оцінку ролі елементів декоративного мистецтва у вітчизняному дизайні. Виокремлені витоки і взаємозв’язок декоративного мистецтва й дизайну. Розглянуті деякі визначення, поняття дизайну. Встановлено, що базовою характеристикою, яка допомагає відокремити дизайн від декоративної творчості, є ручна художня праця, притаманна саме декоративному мистецтву. З’ясовано, що від дизайну в декоративно-прикладну творчість може бути запозичена досконала техніка й технологія, а, своєю чергою, декоративно-прикладна творчість відкриває для дизайну більші художні можливості. Виявлено, що, загалом, дизайн і декоративне мистецтво є взаємозалежними й водночас відносно автономними. Наведені конкретні приклади із творчої практики українських художників і дизайнерів. Розглянуте функціонування творчих майданчиків Національного музею українського народного декоративного мистецтва й Музею сучасного мистецтва України.

Біографії авторів.

Бистрякова Валентина Никодимівна, доцент кафедри рисунка та живопису, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

1010bios1989@gmail.com

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач кафедри рисунка та живопису, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

Пільгук Олеся Анатоліївна, старший викладач кафедри рисунка та живопису, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ.

Література:

Відкриття виставки «В контражурі» у Музеї сучасного мистецтва України. URL: https://www.dolesko.com/Viidkrittya-vistavki-V-kontrazhurii-u-Muzeyi-suchasnogo-mistectva-Ukrayini.html (дата звернення: 24.02.2019).

Всеукраїнська ювелірна та емальєрна виставка «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – емалі». URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4666 (дата звернення: 24.02.2019).

Гарбузенко Л. В. Декоративно-прикладне мистецтво: крок до художньо-естетичної компетентності. Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград : Александрова М. В., 2016. 132 с.

Губаль Л. М. Декоративно-прикладне мистецтво : [альбом]. Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. 47 с.

Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні : монографія. Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. 136 с.

Іванова Л. О., Соколова О.П. Введення в дизайн-проектування. Одес. нац. акад. харч. технологій. Одесса : Астропринт, 2017. 84 с.

Іванова Л. О., Сергєєва О. Є., Котлик С. В. Основи промислового дизайну. Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса : Астропринт, 2017. 249 с.

Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX – початок XX століття) : монографія. Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2017. 211 с.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва. URL: http://www.mundm.kiev.ua (дата звернення: 24.02.2019).

Сьомка С. В. Біоніка в дизайні середовища. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2018. 247 с.

Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2018. 615 с.

Урсу Н. О., Гуцул І. А. Теоретичні основи композиції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 165 с.

Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ : КНУДТ, 2017. 415 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.