Особливості формування жанру в кіномистецтві ХХІ століття

Violeta Demeschenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ,

ORCID ID 0000-0001-8296-4628

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.55-67

Ключові слова: жанр, структура жанру, морфологія жанру, традиційні  жанри,  гібридні жанри, художня форма, кіномистецтво, анімадок.

Анотація. Наукова розвідка є спробою розглянути  теоретичні проблеми розвитку жанру в сучасному кіномистецтві. Кінематограф і сьогодні, у ХХІ столітті, залишається одним з видів мистецтва, що продовжує динамічно розвиватися. Саме цей розвиток досить швидко продовжує трансформувати його жанрову класифікацію.    

Цей процес відбувається тому, що велика чисельність сучасних фільмів не вбудовується в традиційну жанрову класифікацію і породжує необхідність пошуків нових принципів щодо формування жанру як такого. Процес жанроутворення відбувається перманентно як у кінематографі, так і загалом у мистецтві. Важливим у цьому процесі є уточнення та осмислення специфіки наявних кіножанрів, класифікацію яких необхідно постійно переглядати, щоб розуміти напрями розвитку сучасного кіномистецтва та усвідомлювати його специфіку. Вирішення такого завдання потребує врахування еволюції жанрової системи, що перетворилося на безперервний процес, який триває протягом ХХ–ХХІ століття. Важливим у цьому процесі є визначення  основних тенденцій, що стосуються традиції жанроутворення, на яку впливають художньо-мистецькі та соціокультурні чинники.

Біографія автора.

Демещенко Віолета Валеріївна, кандидат історичних наук (Ph.D., теорія та історія культури), доцент, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ.

vio150569@gmail.com

Література:

Бодрийяр, Ж. (2017). Симулякры и симуляция. Перевод с фр. А. Качалова. М.: ПОСТУМ. 320 с.

Вирен, Д. Г. (2021). Документальная анимация или анимационная документалистика? Размышления об ее истории и современной ситуации на примере Польши и других стран. Наука телевидения,   17.1. М.С. С. 101–135.

Геймерське кіно. (No date). Опубліковано рейтинг кращих фільмів, знятих за мотивами комп’ютерних ігор. Відновлено з https://nv.ua/ukr/art/hejmerske-kino-opublikovanij-rejtinh-krashchikh-filmiv-znjatikh-za-motivami-kompjuternikh-ihor-2464614.htm

Демещенко, В. В. (2008). Проблеми жанру в кіномистецтві. Мистецтвознавчі записки, 13. C. 111–116.

Енциклопедія сучасної України. (No date). Відновлено з https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20330

Зельвенский, С. (2002). Mocumentary: история вопроса. Мастерская «Сеанс». Відновлено з http://seance.ru/n/32/mockumentary/mocumentary/.

Карташов, А. (2020). От мокьюментари до хроники: все виды документального кино. Відновлено з https://arzamas.academy/materials/1712

Комікси. Фільми. Архіви. (No date). UA Geek. Відновлено з https://uageek.space/kino/kinokomiksy/#gs.5p90xz

Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM. (No date). Відновлено з https://uaculture.org/organisations/mizhnarodnyj-festyval-aktualnoyi-animacziyi-ta-media-mystecztva-linoleum-2/

Москаленко-Висоцька, О. М. (2019). Жанрово-тематичні особливості фільмів «Укркінохроніки» 2011–2013 років. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 1. С. 425–428. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.5.2.2022.266537

Найгучніші серіали Marvel 2021 року: три історії кінокоміксів, які отримали високі рейтинги. (No date). Відновлено з https://kino.24tv.ua/nayguchnishi-seriali-marvel-2021-roku-tri-istoriyi-kinokomiksiv_n1814931

 Самые редкие жанры кино. (No date). Интересные факты. Відновлено з https://billionnews.ru/8695-samye-redkie-zhanry-kino.html

Тakahashi, T. (2011). Experiments in documentary animation: Anxious Borders, Speculative Media. Animation: An Interdisciplinary Journal, 6.3. P. 231–245. DOI: https://doi.org/10.1177/1746847711417934

Beige, A. (2009). When documentaries get graphic: animation Meets Actuality. Retrieved from https://www.documentary.org/feature/when-documentaries-get-graphic-animation-meets-actuality.

Bona, Bones. (2015). The uses and functionality of animationin documentary filmmaking. Retrieved from https://www.academia.edu/40593231.

Eisner, W. (1990). Comics and sequential art. Paramus, NJ. Poorhouse Press. P. 166.

Ekinci, B. T. (2017).  A hybrid documentary genre: Animated documentary and the analysis of Waltz with Bashir (2008) movie. CINEJ Cinema Journal. Vol. 6.1. P. 4–24. DOI: https://doi.org/10.5195/cinej.2017.144

Giżycki, M. (2018). Animowany dokument. Nowy gatunek czy chwyt marketingowy? Kwartalnik Filmowy, 101/102. S. 300–306.

Gunning, T. (2007) . Moving away from the index: cinema and the impression of reality. Differ ences: A Journal of Feminist Cultural Studies. 18 (1). P. 29–52.

Gunning, T. (2008). What’s the point of an index? Or, faking photographs. Still moving: between cinema and photography. Durham, NC: Duke University Press. P. 23–40.

Margolis, H. (2019). Animacja autorska w PRL w latach 1957–1968. Ukryty projekt Kazimierza Urbańskiego Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 178 s.

Rhodes, Н. D., & Springer, J. P. (2006). Docufictions: essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking. McFarland & Company. 304 p.

Roe, Н. A. (2011). Absence, excess and epistemological expansion: towards a framework for the study of animated documentary. Animation. 6 (3). P. 215–230. DOI: https://doi.org/10.1177/1746847711417954

Roe, H. А. (2013). Animated Documentary. London: Palgrave McMillan. 194 р.

Roe, H. A. (2013). Nieobecność, nadmiar i rozwinięcie epistemologiczne: w poszukiwaniu ram badawczych dla dokumentu animowanego [Absence, excess and epistemological expansion: Towards a framework for the study of animated ocumentary] (M. Bokiniec, Trans.). Panopticum. (12). P. 27–45.

Tasker, Y. (1993). Spectacular bodies: Gender, genre and the action cinema. A Comedi book published by Routledge London and New York. 191 p.

Waugh, T. (2011). The right to play one-self: looking back on documentary film. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 71–92.

Winston, B. (2008). Claiming the Real II: documentary: Grierson and Beyond. London: BFI ; New York, NY: Palgrave Macmillan. 336 р.

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04.

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.