Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе” як проблема нової культурної реальності

УДК 130.2

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: реальність, віртуальна реальність, віртуальний креатор, людина телематична.

Анотація. Аналізується здатність людини вибудовувати власні реальності як віртуальні, проектуючи свій “внутрішній світ” на “світ зовнішній”, “світу-в-собі” в “світ-для-себе”, їх сучасне переміщення в простір екрану.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Бергсон А. Материя и память / Собрание сочинений в 4 т. – М.; 1992 – Т. 1 с. 160–301.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры [Ж. Бодрийяр. пер. с франц. послесловие и прим. Е. А. Соморский]. – М.: Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с.

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: Монографія / В. М. Корабльова. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 350 с.

Ортега-Х-и-Гассет. Идеи и верования / Х. Ортега и Гассет. // Избранные труды; [Сост. предисл. и общ. ред. А. М. Руткевич] – М.: Изд-во “Весь мир”, 1997 – 704 с.

Руднев В. Прочь от реальности. Исследования по философии текста.// В. Руднев. – М.: Агроф, 2000. – 425 с.

Фромм Э. Здоровое общество [Эрих Фромм, пер. с англ. Т. В. Банкетовой]. – М.,: Хранитель, 2006. – 544 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  29 квітня 2016 року.

Том 9 № 1 (2016).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.