Акторська уява як складова творчого процесу перевтілення

Хлистун Олена Сергіївна
Анотація. Уява конструюється із мислення й бачення людини, що одночасно або почергово охоплюють її свідомість. В акторській професії домінує емоційний зв’язок між діяльністю уяви й актом перевтілення. Акторським матеріалом для впізнання колишніх дій в уяві служить мислене тіло персонажа, а також його дії, поведін-ка, міміка, мовлення, загалом фізика. Уява актора опирається на пам’ять, на її дані, комбінуючи з них необхідні для ролі поєднання. Особливістю акторської уяви є творчий досвід актора, а не його особистий. Уява актора виконує вибіркову функцію. Актор в уяві працює над тими рисами та елементами персонажа, які мають зна-чення для його майбутнього втілення. Актор звертається до уяви на перед-виражальному етапі творчості та на спеціальних тренажах уяви. Уява функціонує на підготовчому аналітичному етапі ролі як накопичення колишніх емоційних слідів. У процесі ж втілення ролі, завдяки майстерності актора, ці сліди оживають, що призводить до акту перевтілення в ролі.